zadanie 6
0 Stars     5 Views    

Author : Kamila Chróstowska

Project access type : Public

Description :

Na przykładzie zostało przedstawione sumowanie dwóch liczb 4-bitowych na sumatorze.

Wynik jest podawany za pomocą koloru diody

Układ realizuje działanie tak samo jak licząc na kartce

Copied to Clipboard!

Comments

You must login before you can post a comment.