zadanie 5
0 Stars     6 Views    

Author : Kamila Chróstowska

Project access type : Public

Description :

Sumator jednobitowy dodaje on trzy liczby (sumę arytmetyczną trzech bitów wejściowych). Ma trzy wejścia i dwa wyjścia. Wejścia A i B  służą do dodawania bitów z i-tej pozycji, a wejście C (Ci-1 ) do przyjęcia przeniesienia z poprzedniej i-1 pozycji. 


Copied to Clipboard!

Comments

You must login before you can post a comment.