zadanie 4
0 Stars     6 Views    

Author : Kamila Chróstowska

Project access type : Public

Description :

Półsumator wykonuje działanie dodawania dwóch liczb z wejścia jednobitowych. Działanie takie polega na przykład w rezultacie dodawania dwóch jedynek otrzymuje się zero na pozycji D1, oraz jedynkę na pozycji D2 . Zachowanie jest zgodne z zachowaniem się bramek XOR oraz AND.

Copied to Clipboard!

Comments

You must login before you can post a comment.