PortaGarageNOR
0  Stars 13  Views

Author: Valentin Tuduri
Project access type: Public
Description:

El circuit te en compte si hi ha places de parking (A = 1) si és el cas i activem el botó B la porta s'obre (Led = 1) o si hi ha vehicle  davant de la porta amb una altura (L1<= Vehicle < L2) .


Fork
Embed code copied to clipboard!
Back

Facebook logo Twitter logo

Brought to you by: Hosting sponsor:
Marketed by: Developed by: